Spørsmål & Svar

Oppsett av epost / IMAP

I dette eksemplet skal vi sette opp epostkontoen navn@dittdomene.info for Ola Nordmann, som IMAP-konto. Der navn@dittdomene.info fremkommer, skal du bytte ut med din epostadresse. Der Ola Nordmann fremkommer, skal du bytte ut med ditt navn.

Steg 1
Når du starter appen første gang vil du bli bedt om å sette opp en konto. (om du allerede har en annen konto lagt inn - hopp til steg 1.1)
Klikk på "Legg til konto":


Steg 1.1 (Hopp til Steg 2 om du gjorde steg 1)
Om du allerede har en annen epostkonto konfigurert, vil oppstart av appen ikke lede deg direkte til veiviseren for oppsett av e-postkonto. Klikk i så fall på
1. Innstillinger (Tannhjulet nederst)
2. Behandle kontoer (I menyen som kommer fram)


Deretter "Legg til konto":


Steg 2
Velg "Avansert oppsett":Steg 3
Deretter "Internett-e-post":Steg 4
Den påfølgende dialogboksen er lang, og vil bli vist i de 3 neste skjermbildene.
Øverst skriver du inn din e-postadresse under E-postadresse OG under Brukernavn.
Skriv inn passordet til e-postkontoen under Passord:


Rull litt lenger ned og skriv inn et kontonavn under "Kontonavn" (slik at du gjenkjenner den hvis du må redigere på den senere).
Skriv inn navnet ditt under "Send meldinger med dette navnet" (Dette bli visningsnavnet på e-poster du sender).
I "Server for innkommende e-post" skriver du imap.cpanel.guru :


Rull enda litt lenger ned, og velg IMAP4 under "Kontotype".
Skriv smtp.cpanel.guru under "Server for utgående (SMTP) e-post"
La alle hakene under stå huket av, og klikk på "Logg på":Steg 5
Du er nå ferdig :) Klikk "Ferdig":I dette eksemplet skal vi sette opp epostkontoen navn@dittdomene.info for Ola Nordmann, som IMAP-konto.
Der navn@dittdomene.info fremkommer, skal du bytte ut med din epostadresse.
Der Ola Nordmann fremkommer, skal du bytte ut med ditt navn.

Steg 1
I Outlook så klikker du på Fil – øverst til venstre i Outlook


Steg 2
1. Klikk på Legg til konto


Steg 3
1. Velg Manuelt oppsett eller flere servertyper
2. Klikk Neste


Steg 4
1. Velg POP eller IMAP
2. Klikk Neste


Steg 5
1. Skriv ditt fulle navn eller firmanavn
2. Skriv inn din epostadresse
3. Velg IMAP
4. Server for innkommende e-post er: imap.cpanel.guru
5. Server for utgående e-post: smtp.cpanel.guru
6. Brukernavn er hele epostadressen
7. Passordet som hører til epostkontoen
8. Velg Flere innstillinger…


Steg 6
1. Gi kontoen et navn, slik at du gjenkjenner den hvis du må redigere på den.
2. Velg arkfanen Server for utgående e-post


Steg 7
1. Velg Serveren for utgående e-post (smtp) krever godkjennig
2. Velg arkfanen Avansert


Steg 8
1. Innkommende port settes til: 143
2. Ugående port (SMTP) settes til 587
3. Velg følgende type kryptert tilkobling: TLS
4. Bruk følgende type kryptering for tilkobling: TLS
5. Klikk OK


Steg 9
1 Klikk på Neste og Outlook tester om innstillingene er korrekte


Steg 10
1. Hvis alle innstillinger er ok vil du få grønne haker og du kan klikke på Lukk
Hvis du ikke får grønne haker, sjekk da om du har satt korrekte innstillinger og korrekt passord


Steg 11
1. Gratulerer, du er nå klar til å sende og motta epost. Klikk Fullfør!


I dette eksemplet skal vi sette opp epostkontoen navn@dittdomene.info for Ola Nordmann, som IMAP-konto.
Der navn@dittdomene.info fremkommer, skal du bytte ut med din epostadresse.
Der Ola Nordmann fremkommer, skal du bytte ut med ditt navn.

Steg 1
1. Klik på Fil
2. Klik på Legg til konto


Steg 2

1. Velg Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt
2. Klikk Neste


Steg 3
1. Velg E-post på Internett
2. Klikk Neste


Steg 4
1. Skriv ditt fulle navn eller firmanavn
2. Skriv inn din epostadresse
3. Velg IMAP
4. Server for innkommende e-post er: imap.cpanel.guru
5. Server for utgående e-post: smtp.cpanel.guru
6. Brukernavn er hele epostadressen
7. Passordet som hører til epostkontoen
8. Velg Flere innstillinger…


Steg 5
1. Gi kontoen et navn, slik at du gjenkjenner den hvis du må redigere på den.


Steg 6
1. Velg arkfanen Server for utgående e-post
2. Velg Serveren for utgående e-post (smtp) krever godkjennig


Steg 7
1. Velg arkfanen Avansert
2. Innkommende port settes til: 143
3. Velg følgende type kryptert tilkobling: TLS
4. Ugående port (SMTP) settes til 587
5. Bruk følgende type kryptering for tilkobling: TLS
6. Klikk OK


Steg 8
1 Klikk på Neste og Outlook tester om innstillingene er korrekte


Steg 9
1. Hvis alle innstillinger er ok vil du få grønne haker og du kan klikke på Lukk
Hvis du ikke får grønne haker, sjekk da om du har satt korrekte innstillinger og korrekt passord


Steg 10
1. Gratulerer, du er nå klar til å sende og motta epost. Klikk Fullfør!